2006

Το PHYSIOMER® στην Ασία


Το PHYSIOMER® φτάνει στην Ασία, με το λανσάρισμά του στην Κορέα.