1988

Η δημιουργία του PHYSIOMER®


Η δημιουργία του PHYSIOMER®: Η Laboratoire de la Mer, μια πρωτοπόρος εταιρεία στις επιστήμες της θάλασσας, αναπτύσσει την εμπορική ταυτότητα του PHYSIOMER®. Η ιδέα πυροδοτήθηκε από την παρατήρηση ότι τα παιδιά που είναι επιρρεπή σε επαναλαμβανόμενα κρυολογήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι συνήθως σε φόρμα και υγιή το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της εποχής των μπάνιων στη θάλασσα.