100% θαλασσινό νερό

100% θαλασσινό νερό;

Το γεγονός ότι το PHYSIOMER®  περιέχει 100% θαλασσινό νερό δεν είναι τυχαίο. Σχεδιάσθηκε σκόπιμα κατ’ αυτό τον τρόπο ώστε να μπορεί να σας προσφέρει όλα τα οφέλη των στοιχείων που περιέχονται στο θαλασσινό νερό.

Το PHYSIOMER®  περιέχει 80 ανόργανα άλατα και ιχνοστοιχεία από το θαλασσινό νερό που συλλέγεται από τον κόλπο του Saint-Malo. Αυτά έχουν ποικίλους ρόλους και πολλές μελέτες έχουν καταδείξει άμεση επίδραση αυτών των ανόργανων αλάτων στα κύτταρα του ρινικού βλεννογόνου.